Privacybeleid
De website “mondzorgkruitberghof.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV dat ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85026549. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV gebruikt deze gegevens eenmalig voor het telefonisch benaderen en eventueel maken van een afspraak in een van de tandartspraktijken welke vallen onder de Mondzorggroep Nederland. Hierbij tracht Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over de diensten van Mondzorggroep Nederland dan wel de tandartspraktijken, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Mondzorggroep Nederlandper e-mail aan privacy@mondzorggroep-nederland.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV informeert patiënten indien Mondzorg Amsterdam-Zuidoost BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar privacy@mondzorggroep-nederland.nl sturen. Winstar voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar privacy@mondzorggroep-nederland.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.